Expansievat onderhoudt de druk op uw cv-installatie

Het expansievat is een van de belangrijkste onderdelen van het circuit rond een cv-ketel. Op dit circuit zijn bijvoorbeeld ook radiatoren, de cv-ketel zelf en leidingen aangesloten. Doordat het hier om een gesloten circuit gaat, neemt de druk op het circuit toe bij het verwarmen van het water. Wist u dat het water tot 3% kan uitzetten, als dit verwarmd wordt binnen de cv-ketel? Vaak weten mensen alleen, dat water uitzet als gevolg van het koelen hiervan. Denk aan ijs, wat in het geval van waterleidingen voor het knappen van de leiding kan zorgen. Iets wat met name tijdens de wintermaanden regelmatig voorkomt. In dit artikel vertellen onze loodgieters u meer over de werking van het expansievat en de manier waarop deze is opgebouwd.

Opbouw van het expansievat bij de cv-ketel

Een expansievat bevindt zich vaak in de buurt van de cv-ketel. Het apparaat is opgebouwd uit twee delen, waartussen zich een membraan bevindt. In een van beide delen zit een gas, vaak stikstof. Het fijne aan het gas, is dat dit zich relatief makkelijk laat samenpersen. Het andere deel van het expansievat wordt gevuld met water. Dit deel is aangesloten op de cv-ketel, om het water hiervandaan naar de verschillende elementen van het circuit rond de cv-installatie te kunnen vervoeren.

Toename van de druk op de cv-installatie

Zoals eerder beschreven werd, zal de druk op de cv-installatie toenemen na het verwarmen van het water in dit circuit. Dit betekent dat de druk iets verlaagd moet worden, als de druk boven de drie bar uitkomt. Veel cv-installaties kunnen een druk tot 3 bar verwerken. Een te hoge druk zorgt voor gevaarlijke situaties! Door de toename van de druk wordt de membraan in het expansievat richting het deel met gas gedrukt. Hierdoor blijft de druk binnen het circuit op het gewenste niveau.

Overstortventiel binnen de cv-installatie

Een expansievat is niet het enige middel om de druk op het juiste niveau te houden in het circuit rond de cv-installatie. Zo wordt dit circuit ook van een zogenaamd overstortventiel voorzien. Het ventiel kan geopend worden, om warm water uit het circuit te laten stromen. Dit zorgt voor een verlaging van de druk, op de momenten dat het expansievat dit niet meer kan verlagen.

Laat het expansievat en de cv-installatie regelmatig onderhouden door onze loodgieters. Het voorkomt dat de systemen beschadigd raken, of dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Call Now Button